Čo je Dopravná Telematika?

Dopravná telematika je komplexný odbor, kde telekomunikačné a informačné technológie sú len malou súčasťou celej problematiky. Patrí sem legislatíva (napr. mýto), veľká časť sa týka poznania dopravy – modelovanie dopravného prúdu a pokiaľ chceme využívať informačné a komunikačné technológie aby sme optimalizovali dopravný systém, musíme tomuto systému rozumieť, musíme mať alternatívne trasy, cieľ cesty, ktorý chceme dosiahnuť a potom až využiť uvedené technológie na dosiahnutie stanoveného cieľa..  Ide o prienik niekoľkých odborov ako sú: dopravné inžinierstvo, spomínané informačné a telekomunikačné technológie, legislatíva, ekonomika a prípadne ďalšie. Ide o komplexný (syntetický) odbor.

Share Button