Redakčná rada

SVET DOPRAVY je online vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Asociácia Poskytovateľov Monitorovacích Satelitných Technológií a Inteligentných Dopravných systémov.

Prináša originálne vedecké state a novinky z oblasti dopravy v praxi a legislatíve. Osobitnú pozornosť venuje  monitorovacím satelitným technológiam a inteligentným dopravným systémom.

Časopis prináša vedecké štúdie, analytické recenzie publikácií pedagógov na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v EÚ.  Rukopis posudzujú dvaja anonymní recenzenti.

VÝKONNÝ REDAKTOR

 • Ing. Ľubomír  Černický, PhD.

svetdopravy@fpedas.uniza.sk

REDAKČNÁ RADA

slovenská:

 • prof. Ing. Anna Križanová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • plk. Ing. Milan Hamar, Policajné prezídium MV SR
 • Ing. Marian Bukoven Zadako – wireless solutions
 • Mgr. Ján Popaďák, MOTION RECORD INTELLIGENCE, s.r.o

zahraničná:

 • doc. Dr. Ing. Jerzy Mikulski Silesian University of Technology, fakulty of transport, Poland
 • Jakub Młyńczak, PhD, Polish Association of Transport Telematics. Poland
 • Ing. Józef Stoklosa, PhD., Fakulty  of transport and Computer Science, University of Economics and Innovations in Lublin, Poland
 • Dr. Ing. Marek Jaškiewicz,  Kielce University of Technology
 • prof. Ing. Dr. Mirek Svitek, Intelligent Transport systems&Services, Sdružení pro dopravní telematiku – ITS&S Czech Republic
 • Prof. dr hab.  Elzbieta  Zaloga, Faculty for Management and Services Economics,  Szczecin University. Poland
 • Ing. Roman Srp, Intelligent Transport systems&Services Sdružení pro dopravní telematiku – ITS&S. Czech Republic
 • Ing. Karel Baudyš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha,
 • doc. Ing. Pavel Hrubeš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha,
 • Ing. Zdeněk Lokaj, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Denisa Mocková, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Petr Bureš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Zuzana Bělinová, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Tomáš Stárek, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Stanislav Novotný, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Vít Janoš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha

 

 

Share Button

Leave a Reply