História inteligentných dopravných systémov

Prvá etapa budovania inteligentných dopravných systémov (IDS) sa datuje už začiatkom 60. a 70. rokoch, kedy sa začali testovať základné princípy. V Japonsku začal v roku 1973 projekt CACS (Comprehensive Automobile Traffic Control System) za 7 biliónov jenov, ktorého úlohou bola pomoc pri smerovaní vozidiel.  CACS využíval antény na báze induktívnej slučky, ktoré boli zabudované v cestách ako digitálna komunikačná linka medzi vybavenými vozidlami a infraštruktúrou. Projekt bol nasadený v Tokiu na ploche cca 30 km2 .  Tento projekt potvrdil efektívnosť dynamického smerovania vozidiel a na základe jeho úspešnosti bola v roku 1979 založená Asociácia elektronickej technológie pre automobilovú dopravu a riadenie, ktorej pôvodným cieľom bolo popularizovať CACS a rozširovať zavedenie informačného systému.

V rovnakej dobe v USA začal obdobný projekt ERGS a v Európe projekt Autofahrer Leit und Informationsystem (ALI), ktorý bol testovaný na Nemeckých diaľniciach koncom 70. rokoch. ALI bol vyvinutý v spolupráci s firmou Bosch a Volswagen a používal indukčné slučky na detekovanie vozidla a komunikáciu so zariadením vo vozidle.

Druhá etapa rozvoja IDS bola spojená s rozmachom elektroniky a telekomunikačnej techniky. V tejto etape boli realizované Európske pilotné projekty DRIVE, ROMANSE, PROMETHEUS a ďalšie. V Japonsku UTMS (Universal Traffic Management Systems), ASV (Advanced Safety Vehicle), ARTS (Advanced Road telematics in the Southwest), ako aj navigačné systémy RACS a AMTICS. V USA to boli projekt MOBILITY 2000 a IVHS. Na rozdiel od Japonska a USA, kde projekty podporovali jednotlivé vlády, európske pilotné projekty boli podporené EÚ.

V roku 2000 sa na konferencii v Kuala Lumpure vyhodnotila činnosť a prijali sa konkrétne závery. Celkový prehľad a konkrétne tézy problematiky  sú spracované v knihe ITS Handbook 2000, Recommendations from the World Road Association od autorov Chen a Miles.

 

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.,  Žilinská univerzita, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, e-mail: Alica.Kalasova@fpedas.uniza.sk

 

Share Button