Pre autorov

PRAVIDLÁ PRE PRÍSPEVKY

 

a.) pre prispievateľov vedeckých článkov

 1. Príspevky odosielame do redakcie na spracovanie v šablone a zašlite na svetdopravy@fpedas.uniza.sk. Rozsah jedného príspevku je 6 – 10 strán, vrátane literatúry a obrázkov.
 2. Všetko, čo je v príspevku vložené a nie je text – je potrebné do prílohy správy vložiť v jpg formáte ako obrázok!, tj. tabuľky, schémy a pod.  Obrázok – prílohu pomenujeme tak ako obrázky, napr. Obr 1 atď.
 3. V každom príspevku musí byť aspoň jeden obrázok, ktorý bude  použitý k článku aj ako prezentačný. Zaslaním príspevku sa zaručujete, že máte autorské práva k použitým obrázkom.
 4. Do správy uveďte, prosím, do akej kategórie si želáte príspevok zaradiť.
 5. Prosím, nepodceňujte slovenskú gramatiku, nie je to Vaša a ani naša dobrá vizitka, keďže ide o vedecké príspevky vysokoškolsky vzdelaných autorov. V prípade potreby  oslovte copyeditora a dajte si pravopis skontrolovať pred zverejnením.
 6. Dbajme na formátovanie textu:
  • Používame jednotný font (druh) a veľkosť písma, tak v texte, ako aj v tabuľkách a schémach.
  • Zarovnanie čísiel v tabuľkách robíme jednotne. Vždy zarovnávame napravo, pokiaľ ide o hodnotu, ktorú v závere spočítavame. Volíme jednotnú a estetickú úpravu vo všetkých tabuľkách.
  • Príspevok nepíšeme, prosím, ako text v knihe. Text členíme, aby sa čitateľovi dobre čítal. Používame odstavce, odrážky a zvýrazňujeme dôležité fakty tučným písmom, keďže sme online magazín a máme záujem o čítanosť našich príspevkov.
 7. Vedecké články sú posudzované recenzentami, ktorých navrhuje redakčná rada vedeckého časopisu.

Príspevky zdieľajte, prosím, na sociálnej sieti a pridajte sa na fb fun page Asatech (vydavateľ časopisu), kde sa Vaše články tiež zverejňujú a šíria.


 

b.) pre prispievateľov ostatných článkov

 • Maximálny rozsah jedného príspevku sú 2 normostrany.
 • Na individuálne príspevky si vyžiadajte šablónu na svetdopravy@fpedas.uniza.sk
 • V ostatných bodoch platia pravidla ako pre vedecké príspevky – viď vyššie.

 Príspevky zatiaľ nie sú spoplatnené. Zverejňujeme ich individuálne. Služba publikovania príspevku v určitý konkrétny čas alebo deň je za poplatok.


 

Ďakujeme, že dodržiavate pokyny a pomáhate nám tak spracovať kvalitne a včas Vaše príspevky.

 

REDAKČNÁ RADA

slovenská:

 • prof. Ing. Anna Križanová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • plk. Ing. Milan Hamar, Policajné prezídium MV SR
 • Ing. Marian Bukoven Zadako – wireless solutions
 • Mgr. Ján Popaďák, MOTION RECORD INTELLIGENCE, s.r.o

zahraničná:

 • doc. Dr. Ing. Jerzy Mikulski Silesian University of Technology, fakulty of transport, Poland
 • Jakub Młyńczak, PhD, Polish Association of Transport Telematics. Poland
 • Ing. Józef Stoklosa, PhD., Fakulty  of transport and Computer Science, University of Economics and Innovations in Lublin, Poland
 • Dr. Ing. Marek Jaškiewicz,  Kielce University of Technology
 • prof. Ing. Dr. Mirek Svitek, Intelligent Transport systems&Services, Sdružení pro dopravní telematiku – ITS&S Czech Republic
 • Prof. dr hab.  Elzbieta  Zaloga, Faculty for Management and Services Economics,  Szczecin University. Poland
 • Ing. Roman Srp, Intelligent Transport systems&Services Sdružení pro dopravní telematiku – ITS&S. Czech Republic
 • Ing. Karel Baudyš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha,
 • doc. Ing. Pavel Hrubeš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha,
 • Ing. Zdeněk Lokaj, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Denisa Mocková, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Petr Bureš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Zuzana Bělinová, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Tomáš Stárek, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Stanislav Novotný, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha
 • Ing. Vít Janoš, PhD. České vysoké učení technické, fakulta dopravní, Praha

 

 

Share Button

Leave a Reply