Inteligentné služby

Základným cieľom dopravnej telematiky je poskytovať používateľom dopravy inteligentné služby, ktoré je potrebné sledovať v niekoľkých rovinách [8]:Služby pre cestujúcich a vodičov(používatelia) – informácie o dopravných cestách, o dopravných spojoch, dopravné informácie prezentované vodičom prostredníctvom informačných systémov na diaľnici, dopravné informácie prezentované prostredníctvom informačných systémov na diaľnici, informácie zasielané vodičom do automobilov (dynamická navigácia, kongescie), služby mobilných operátorov a pod.Služby pre správcov infraštruktúry (správcovia dopravných ciest, správcovia dopravných terminálov) – sledovanie kvality dopravných ciest, riadenie údržby dopravnej infraštruktúry, sledovanie a riadenie bezpečnosti dopravnej premávky, ekonomika dopravných ciest.

Služby pre prevádzkovateľov dopravy (dopravci) – voľba dopravných ciest a najvýhodnejších trás, riadenie obehu vozidlového parku, diaľková diagnostika vozidiel, dodávka náhradných dielov.

Služby pre verejnú správu – napojenie systémov dopravnej telematiky na informačné systémy verejnej správy, sledovanie a vyhodnocovanie prepravy osôb a nákladov, riešenie financovanie dopravnej infraštruktúry, nástroje pre výkon dopravnej politiky miest, regiónov, štátu.

Služby pre bezpečnostný a záchranný systém (integrovaný záchranný systém IZS) – prepojenie systémov dopravnej telematiky na IZS a bezpečnostné systémy štátu, zabezpečenie lepšieho organizovania zásahov pri likvidácii havárií, nehôd, zvýšenie prevencií proti vzniku mimoriadnych  udalostí s ekologickými dopadmi

Služby pre finančné a kontrolné inštitúcie (poisťovne, leasingové spoločnosti) – elektronická identifikácia vozidiel a nákladov, sledovanie a vyhľadávanie odcudzených vozidiel, elektronické platby za poskytnutie ITS služby.

Share Button