Vydavateľ

 Asociácia Poskytovateľov Monitorovacích Satelitných Technológií a Inteligentných Dopravných systémov ASATECH

  

sídlo: Segnáre 17 – Mestská časť Lamač, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

kontakt: info@asatech.sk, www.asatech.sk

periodicita: štvrťročne,  ISSN 1338-9629                                                                         

 

 

Share Button

Leave a Reply