PRÍSTAV KOPER A JEHO VYUŽITIE PRE SLOVENSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

PRÍSTAV KOPER A JEHO VYUŽITIE PRE SLOVENSKÝ  AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Prístav Koper leží v Slovinsku, v severnej časti Jadranského mora. Vďaka svojej výnimočnej polohe spája strednú a východnú Európu so stredozemím. Prístav je intermodálnym strediskom, kde sa stretávajú rozličné dopravné a prekladacie systémy. Je vybavený technológiou RO-RO (horizontálny spôsob prekládky kolesovej techniky), zariadeniami na prekladanie a skladovanie kusových zásielok, nadrozmerných nákladov, kontajnerov, automobilov, hromadných a ...

KONTAJNERY – intermodálne nákladové jednotky

KONTAJNERY - intermodálne nákladové jednotky
Používaním kontajnerov došlo k minimalizovaniu doby prekládky nákladu v termináloch námorných prístavov, ochrane prepravovaného nákladu pred jeho stratením, poškodením a hlavne k urýchleniu samotnej prepravy. To neznamená, že riziká, ktoré vznikajú počas prepravy, sú minulosťou. Náklad v kontajneroch je stále vystavený poveternostným, biologickým a chemickým vplyvom. Ak má byť náklad v kontajneroch prepravovaný bez poškodenia, tak výber vhodného typu ...

Doplnkové propulzné systémy v námornej plavbe

Doplnkové propulzné systémy v námornej plavbe
Vietor je najlacnejší, najvýkonnejší a najekologickejší zdroj energie na otvorenom mori. Jeho využitie siaha do dávnej minulosti, kedy predstavoval jeden z hlavných propulzných systémov v námornej plavbe. Padákový (kite) propulzný systém predstavuje doplnkovú formu pohonu námorných nákladných a obchodných lodí. Využíva silu vetra na pohyb plavidla po vodnej ceste prostredníctvom padákovej plachty. Ide o inovatívny ...

PREPRAVA NÁKLADU V KONTAJNEROCH NA MORI

PREPRAVA NÁKLADU V KONTAJNEROCH NA MORI
Kontajnery sa v obchodnej plavbe začali používať s cieľom minimalizovať dobu prekládky nákladu v námorných prístavoch a chrániť prepravovaný náklad pred jeho poškodením, stratou alebo odcudzením. Preprava nákladu v kontajneroch však začala už ku koncu 2. svetovej vojny, kedy ich použila americká armáda najmä na prepravu zbraní a vojenského materiálu. Prvé lode, ktoré sa použili na prepravu kontajnerov, boli prestavané z tankerov, ...

EURÓPSKA NÁMORNÁ DOPRAVA V PODMIENKACH TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

EURÓPSKA NÁMORNÁ DOPRAVA V  PODMIENKACH TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
Doprava je kľúčovým faktorom modernej ekonomiky. S rastom ekonomiky a životnej úrovne rastú aj požiadavky na dopravné služby. V podmienkach EÚ sa predpokladá nárast výkonov cestnej nákladnej dopravy o viac ako 60 % a v nových 12 členských štátoch sa do roku 2020 očakáva jej zdvojnásobenie. Výsledkom budú dopravné zápchy, škody na životnom prostredí, nehody a hroziaca strata ...

KONTAJNEROVÉ TERMINÁLY NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV a ich obehové systémy

KONTAJNEROVÉ TERMINÁLY NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV a ich obehové systémy
Kontajnerové terminály (ďalej terminály) námorných prístavov sú miesta, kde dochádza k zmene druhu dopravy pri manipulácií s intermodálnymi nákladovými jednotkami. Okrem ich prekládky, stohovania a skladovania dochádza k ich plneniu, vyprázdňovaniu, oprave, údržbe a iným doplnkovým činnostiam. Základné časti kontajnerových terminálov Územie kontajnerových terminálov možno rozdeliť na tri základné časti (Obrázok 1): nábrežná manipulačná plocha, ...

OPTIMALIZÁCIA LODNEJ PREPRAVY AUTOMOBILOV NA SLOVENSKU

OPTIMALIZÁCIA LODNEJ PREPRAVY AUTOMOBILOV NA SLOVENSKU
Zapojenie vodnej dopravy do logistických reťazcov automobiliek v rámci SR nie je nereálne. Potenciál rieky Dunaj po otvorení transeurópskeho spojenia Rýn-Mohan-Dunaj vzrástol a s nim aj intenzita prepravy nákladu po Dunaji. Vybudovaním prieplavu Rýn-Mohan-Dunaj vzniklo riečne prepojenie európskeho kontinentu v smere sever – juh a západ – východ a umožnilo priame spojenie Slovenska s najväčšími svetovými prístavmi v Nemecku, Holandsku a Belgicku. Prostredníctvom týchto ...

100 ROKOV OD OTVORENIA Panamského prieplavu

100 ROKOV OD OTVORENIA Panamského prieplavu
Panamský prieplav ležiaci na území Panamy v Strednej Amerike patrí medzi najdôležitejšie miesta z pohľadu námornej plavby. Skracuje dobu plavby námorných lodí medzi Atlantikom a Tichým oceánom. Pred jeho otvorením v auguste 1914 námorné lode museli oboplávať Ameriku okolo jej najjužnejšieho miesta (Hornov mys). Začali ho stavať Francúzi pod vedením Ferdinanda de Lessepsa v roku ...

KONTAJNERY A PRÍSTAV Rotterdam

KONTAJNERY A PRÍSTAV Rotterdam
Najväčšie európske námorné prístavy Amsterdam, Rotterdam a Antverpy (ARA) ležiace na brehoch Severného mora sú vstupnou bránou pre náklad, ktorý sa prepraví v kontajneroch loďami najmä                   z juhovýchodnej Ázie a Severnej Ameriky. Aj keď je ich prekládková činnosť nižšia v porovnaní s ázijskými prístavmi a ich terminálmi, na obeh kontajnerov používajú najmodernejšie systémy a manipulačnú techniku. Pravidelná preprava ...

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA PRIEPUSTNOSTI V KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA PRIEPUSTNOSTI V KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV
Základnou výrobnou charakteristikou obchodného prístavu je jeho priepustnosť, pod ktorou sa rozumie maximálne množstvo nákladu, ktoré sa preloží prekládkovými zariadeniami prístavu medzi jednotlivými druhmi dopravy za sledované obdobie. Priepustnosť prístavu závisí od technického vybavenia, technológie prekládky a druhu prekladaného nákladu, typu a nosnosti plavidiel, resp. dopravných prostriedkov. [ZÁLEŽÁK, M.: Prístavy] Počas prekládky kontajnerov v kontajnerových ...