Ako financovať dopravnú telematiku

Výsledkom koncepčného prepojenia subsystémov dopravnej telematiky vzniká informačná nadstavba nad dopravou, ktorá umožňuje implementovať rovnaké riadiace nástroje pre toto sieťové odvetvie ako je tomu dnes napr. pri riadení výrobných podnikov (sledovanie nákladov, vznik samostatných nákladových stredísk).

Znalosť ekonomických procesov spojených s dopravou uľahčí výkon štátnej dopravnej politiky a ponúkne zmysluplnú investičnú stratégiu v tomto odvetví. Dopravná telematika v tomto poňatí môže ponúknuť jasné, kontrolovateľné a transparentné pravidlá pre vstup privátnych investorov do dopravnej infraštruktúry (vrátane vlastných prostriedkov dopravnej telematiky).

Dôležité je poznanie ekonomických limitov a vytvorenie Cost benifitt analýzy – obchodného modelu, na základe ktorého by mali byť tieto systémy poskytované. Pretože tieto prínosy (benefity) z týchto systémov majú rôzny používatelia ako sú: cestujúci, vodiči, štátna správa, dopravci a preto je potrebné ich vyčísliť a podľa nich vytvoriť obchodný model. Podľa doterajších skúseností  vychádza najlepšie partnerstvo medzi štátnou správou a súkromným sektorom, hoci stanovenie takéhoto modelu je veľmi problematické pre neznalosť všetkých náležitostí. Efektivita je v tom ako sa vie model vypočítať. Všetci hovoríme, že telematika pomôže znížiť nehodovosť, ale teraz je potrebné túto informáciu spracovať a oceniť celý reťazec, ktorý sa dotýka viacerých rezortov ako sú napr. doprava, zdravotníctvo a tento prínos vedieť oceniť. Ďalším prínosom je, že vieme koľko strávime času v kolónach, na diaľnici, ale len ťažko vieme ich ekonomicky vyhodnotiť. Musíme si položiť otázku: kto by mal platiť systémy, ktoré nám ten čas znížia, a tým pádom budeme všetci výkonnejší, budeme mať viac času na prácu a na svoje koníčky. Na základe uvedeného sa musí stanoviť spomínaný obchodný model, ktorého správne riešenie sa hľadá aj v Európe. Pri niektorých modeloch je to jednoduché, ale ak sú modely zložitejšie, pokiaľ je tých aplikácií väčší počet, dochádza k synergii a na základe toho treba vedieť túto službu ekonomicky vyčísliť a analyzovať.

Share Button