Výhody a možnosti využitia poschodových skladov, plošín a medziposchodí (nielen) v skladovej logistike

Poschodové sklady, skladové plošiny a medziposchodia prispievajú k efektívnejšiemu využitiu dostupných priestorov. Umožňujú niekoľkonásobne navýšiť skladovacie kapacity, ale aj vytvoriť nové administratívne, výrobné či sociálne priestory v priemyselných halách, ale aj v iných typoch budov…

Medziposchodia

Medziposchodia sú ľahko montovateľné oceľové konštrukcie vytvárajúce v existujúcom interiéri nové podlažie – s vlastnou dlážkou (oceľovou, drevotrieskovou…) a možnosťou inštalácie ďalších zariadení vrátane rozvodných sietí a pod.

  • Hlavnou výhodou medziposchodí je jednoduché rozšírenie využiteľných priestorov.
  • Ďalšou výhodou medziposchodí je rýchla montáž priamo na podlahe interiéru, a v prípade potreby aj jednoduchá prestavba alebo demontáž medziposchodia. Aj po inštalácii medziposchodia je možné využívať pôvodné priestory pod ním. Podmienkou použitia medziposchodia je dostatočná výška interiéru a únosnosť podlahy.

Ako možno využiť medziposchodia?

  •  na umiestnenie obrábacích stroje alebo inej techniky aj s obsluhou,
  • ako nové administratívne priestory (kancelárie) alebo sociálne priestory (jedálne, šatne, sprchy…),
  • ako nové predajné a výstavné priestory v obchodných domoch,
  • ako skladové alebo pracovné plošiny vo výrobných a montážnych halách, dielňach, garážach…

phpT5

Poschodové sklady

Podobne ako medziposchodia, aj poschodové sklady sa vždy navrhujú na mieru. Na rozdiel od medziposchodí sú však poschodové sklady jednoznačne určené pre logistické centrá a sklady – na vytvorenie komplexného skladovacieho riešenia presne podľa požiadaviek zákazníka, priestorových možností, plánovaného sortimentu uskladneného materiálu a plánovaného spôsobu obsluhy skladu.

Súčasťou poschodového skladu môžu byť podľa potreby aj medziposchodia alebo poschodové plošiny. Štandardnými doplnkami sú schodiská, zábradlia a iné komponenty zvyšujúce bezpečnosť a využiteľnosť poschodového skladu. Celé riešenie je prísne podriadené hladkému chodu skladovacieho procesu a bezproblémovej manipulácii s naskladneným materiálom.

  •  Hlavnou výhodou poschodového skladu je (popri dobre vyriešenom systéme naskladňovania, evidencie, uskladnenia a expedície materiálu) maximálne využitie dostupných priestorových možností. Inými slovami, dobre navrhnutý poschodový sklad je prehľadnejší, lepšie sa obsluhuje a pojme viac materiálu.

Fotogaléria

 

Share Button