Mobilné regále ako ďalší krok na ceste zvyšovania efektivity skladovej logistiky a distribučnej činnosti

Všeobecnou výhodou používania mobilných regálov ako súčasti skladovacích systémov je absencia potreby viacerých uličiek medzi jednotlivými regálmi alebo radmi regálov. Pri mobilných regáloch stačí jediná ulička, ktorú si obsluha skladu vytvorí podľa potreby presunutím regálov. To prináša významnú úsporu priestoru, ale aj zlepšenie prístupu obsluhy k naskladnenému materiálu. Mobilita je však výhodou aj pre regály požívané vo výrobe, v servisných dielňach alebo na montážnych linkách… Mobilné regály rozdeľujeme podľa typu na: policové – konzolové-  paletové

Mobilné POLICOVÉ regály

Slúžia na bezpečné skladnenie voľne uložených predmetov, výrobkov, materiálu. Často ich nájdete v depozitných skladoch a archívoch. Vyrábajú sa v rôznych prevedeniach, napríklad v komfortnom prevedení na archiváciu dokumentov v typickom skriňovom dizajne s ovládacím kolesom a jednoduchou možnosťou uzamknutia celej regálovej zostavy.

Mobilné KONZOLOVÉ regály

Tento typ regálov sa používa na uskladnenie dlhých tyčových alebo plošných výrobkov a materiálu. Na rozdiel od mobilných policových regálov (často ovládaných resp. posúvaných manuálnou silou pracovníka obsluhy) sa mobilné konzolové regály prakticky vždy dodávajú vybavené motorickým pohonom.

Mobilné PALETOVÉ regály

phpThumb_generated_thumbnail

Keďže tento typ regálov je predurčený na uskladňovanie paliet naložených materiálom neraz so značnou hmotnosťou, dodáva sa s elektrickými motormi na zabezpečenie pohonu regálov. Uloženie paliet do regálov sa prevádza vysokozdvižnými vozíkmi alebo inou skladovou technikou. Nasadenie mobilných paletových regálov prináša navýšenie skladovej kapacity o 100% (oproti pevným paletovým regálom), pričom je zaručená okamžitá dostupnosť každej uloženej palety.

Ukážka z realizácie mobilných regálov

  • pre archív štátnej správy v Žilinskom kraji
  • s celkovou dĺžkou políc takmer 2 700 bm
  • navrhnuté pre manuálny posun na koľajniciach, umiestnených v podlahe miestnosti.

Mobilné prevedenie umožňuje maximálne využitie dostupného priestoru pri zachovaní okamžitej prístupnosti k archivovaným dokumentom.

Share Button