Inteligentné dopravné systémy alebo telematika?

Pojem Inteligentné dopravné systémy (angl. Intelligent Transportation Systems – ITS) sa používa hlavne v severnej Amerike a v Japonsku. V Európe sa ustálil pojem dopravná telematika (angl. Transport Telematics), ktorý vznikol spojením slov telekomunikácia a informatika (angl. „telecommunication“ a „informatics“). Táto nejednotnosť je výsledkom rozdielneho chápania nástrojov dopravnej telematiky a rovnako rozdielnym tempom jej implementácie v riadení dopravných procesov v jednotlivých krajinách. V Slovenskej republike sa uvádza pod pojmom inteligentné dopravné systémy skratka IDS.

IDS (dopravná telematika) integruje informačné a telekomunikačné technológie s dopravným inžinierstvom za podpory ostatných súvisiacich odborov (ekonomika, teória dopravy, systémové inžinierstvo a pod.) tak, aby pre existujúcu infraštruktúru zabezpečili systémy riadenia dopravných a prepravných procesov pre zvýšenie prepravných výkonov, efektivity dopravy, zvýšila sa bezpečnosť, komfort prepravy a pod. Pojem ITS zahrňuje informačnú a telekomunikačnú podporu dopravného procesu.

Základné  ciele IDS sú teda v zvyšovaní:

  • bezpečnosti cestnej premávky,
  • efektívnosti prepravy vyjadrenú  úsporou času na prepravu,
  • kvality životného prostredia a
  • produktivity komerčnej aktivity spoločnosti.

Inteligentné dopravné systémy teda umožňujú efektívne spojenie zdroja a cieľa, poskytujú informácie o dopravnom procese a integrujú viacero druhov dopráv do jednotného systému.  Základná definícia  teda  zjednodušene hovorí, že systémy, ktoré označujeme ako inteligentné, pracujú v zdieľanom informačnom a telekomunikačnom prostredí. [4]

Share Button