Dizajn sedadiel v dopravných prostriedkoch budúcnosti

Z pohľadu pasažiera, cestujúceho v automobiloch a ďalších dopravných prostriedkoch, je sedadlo najdôležitejšou časťou, s ktorou prichádza bezprostredne do kontaktu. Význam ergonomicky dobre vyriešeného sedadla rastie s dĺžkou precestovaných kilometrov a času stráveným sedením v dopravnom prostriedku.

Základné ergonomické požiadavky na sedadlo

Sedadlo v dopravnom prostriedku by malo ponúkať dva spôsoby sedenia:

 • statické, dynamické, aktívne, pasívne.

Medzi základné požiadavky na sedadlo patria:

 • nezaťažovať tlakom  kostrč
 • nezaťažovať tlakom  spodné panvové kosti
 • nezaťažovať tlakom  análny otvor a genitálie
 • tlak zo spodnej časti sedadla preniesť na sedacie a stehenné svaly
 • zabezpečiť stabilnú pozíciu panvovej kosti
 • zabezpečiť správny uhol medzi chrbticou a panvou, ako aj možnosť zmeny uhlu pre odľahčenie chrbtice, najmä v dolnej časti pri dlhšom cestovaní
 • voľba vhodných materiálov sedadla, aby nedochádzalo k nerovnomernému prekrvovaniu, najmä dolných končatín
 • neblokovať energetické dráhy fyzického tela.

Najlepšia prepracovanosť sedadiel z pohľadu aplikovania základných požiadaviek na sedenie je v poradí:

 1. automobily a kamióny
 2. lietadlá
 3. autobusy
 4. vlaky

Názorne to možno zaprezentovať na niekoľkých dizajnérskych štúdiách:

Automobily

Tvarové riešenie sedadiel demonštruje snahu aplikovať ergonomické požiadavky, najmä čo sa týka stability sedenia. Výrazné sú bočné opierky, ako na sedacej časti, tak aj na chrbtovej časti sedadla. Majú zachytiť a eliminovať dynamické bočné rázy, či odstredivé sily. Niektoré opierky hlavy vykazujú trend inteligentných riešení, t.j. pridanej hodnoty vo forme zabudovaných reproduktorov pre zvukové informácie, či počúvanie hudby.

obr. 1 štúdia sedadla pre Buick Riviera

obr. 1 štúdia sedadla pre Buick Riviera

obr. 2 štúdia sedadla pre BMW i 7

obr. 2 štúdia sedadla pre BMW i 7

obr.3 štúdia sedadla pre Opel

obr.3 štúdia sedadla pre Opel

obr. 4 štúdia sedadla pre Peugeot Fractal

obr. 4 štúdia sedadla pre Peugeot Fractal

obr. 5 štúdia sedadla Ferrari

obr. 5 štúdia sedadla Ferrari

Lietadlá

Trendy v sedadlách lietadiel odrážajú snahu o zabezpečenie komfortného statického sedenia. Sedadlá sú polohovateľné až do polohy ležmo. Vytvárajú rýchlorozkladacie postele a približujú pohodlie na úrovni domácej obývačky. Netypický je prístup dizajnérskeho riešenia spacích kabín od firmy Factory Design s koncepciou Air Lair (obr.8). Samostatné kabíny sú so špeciálne navrhnutými sedadlami pre čo najlepšie priestorové využitie interiéru kabíny s vlastným zvukovým a svetelným systémom.

obr.6 štúdia sedadla Aerbus A 380

obr.6 štúdia sedadla Aerbus A 380

obr. 7 štúdia sedadla Delta 777

obr. 7 štúdia sedadla Delta 777

obr.8 štúdia sedadla Air Lair od Contour Aerospace a Factory Design

obr.8 štúdia sedadla Air Lair od Contour Aerospace a Factory Design

obr.8 štúdia sedadla Air Lair od Contour Aerospace a Factory Design

Autobusy

Pre sedadlá v autobusoch zostáva naďalej trendom radové usporiadanie sedadiel, s maximálne efektívnym využitím priestoru, kvôli kapacite prepravy, čo vedie k zníženiu komfortu cestovania, najmä pri dlhšom cestovaní. Sedacia časť sedadla je statická, kým opierka je sklápateľná. Mení sa iba tvar opierky hlavy, či tvar bočných opierok, ktoré zvyšujú stabilitu sedenia. Pokiaľ je sedacia časť rovná a plná, generuje podstatu problémov pri sedení. Chrbtová opierka je druhoradá a diskomfortu sedenia nepredíde ani dynamická zmena uhlov medzi plnou sedacou plochou a operadlom. Naopak problém sa prekvapivo ešte viac prehlbuje.

obr. 9 dizajn sedadiel Mercedes - Benz

obr. 9 dizajn sedadiel Mercedes – Benz

Cesty zvyšovania komfortnosti sedenia v autobusoch odráža aj dizajnérska štúdia na obr. 10. Okrem tvarovanej sedacej časti a sklopnej chrbtovej časti, uvažuje s podporením nôh aj v lýtkovej časti, čo napomáha k lepšiemu rozloženiu hmotnosti fyzického tela na väčšiu plochu. Opierka hlavy v tvare kupoly vytvára pocit väčšieho súkromia. Chrbtová časť predchádzajúceho sedadla je využitá na video display.

obr. 10 dizajn sedadiel Arch 20 Eurostar Interior

obr. 10 dizajn sedadiel Arch 20 Eurostar Interior

Vlaky

Pohodlné sedenie s prijateľnou úrovňou súkromia navrhuje dizajnérka štúdia od Alexandra Dimitrova (obr.11). Jasne viditeľná je vyklápateľná lýtková opierka. Sklápateľný stôl umožňuje vysunúť sedadlo do pololežatej polohy s vystretými nohami.

obr. 11 štúdia sedadla pre biznis triedu

obr. 11 štúdia sedadla pre biznis triedu

Atypický spôsob vysokorýchlostnej dopravy prináša spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies. Ide o dopravu rýchlosťou zvuku, cca 1225 km/h v potrubnom systéme. Kapacita prepravných kapsúl je 28 ľudí. Jedna varianta sedenia, je navrhnutá tak (obr.12), že podopiera celé telo so sklopenou opierkou. Cestujúci je v tejto polohe zastabilizovaný od päty, až po opierku hlavy, vrátane bočnej stability. Ide o statické sedenie s dobre rozloženou váhou tela, čo výrazne prispieva k pohodliu cestovania. Anatómia sedadla kopíruje fyzické telo s nastaviteľnou opierkou hlavy a pripomína kolísku. Pri vysokých rýchlostiach prepravy sa výrazne znižuje čas sedenia v dopravnom prostriedku a nedochádza k predčasnej únave z nepohodlného sedenia. Cesta Hyperloopom z Bratislavy do Viedne má trvať len 8 minút.

obr. 12 dizajn sedadiel Hyperloop

obr. 12 dizajn sedadiel Hyperloop

obr. 12 dizajn sedadiel Hyperloop

obr. 12 dizajn sedadiel Hyperloop

Záver

Sedadlá budúcnosti musia brať do úvahy nielen fyziológiu ľudského tela, ale aj jeho percepčné možnosti. Majú pozitívne ovplyvňovať duševný stav a nezaťažovať myseľ diskomfortnými signálmi. Dobré sedadlo nemôže narúšať napr. koncentráciu vodiča pri šoférovaní, ani pocit pohodlia pri sledovaní filmu, či počúvaní hudby počas prepravy. Z tohto pohľadu, ako aj z pohľadu dodržania aspon základných požiadaviek na zdravé sedenie, je väčšina sedadiel v súčasných dopravných prostriedkoch nevyhovujúca. Vytvoriť dobré sedadlo pre daný druh dopravy, bez poctivého výskumu a vývoja v nato profesionálne vybavenom ergonomickom laboratóriu, nie je možné. Ináč povedané, pri nedodržaní požiadaviek na správne sedenie si budeme naďalej v cestovnom lístku priplácať za predčasnú únavu, bolesti v chrbte, krku, kostrči, nohách, genitáliách, konečníku s nábehom na hemoroidy, zápaly a potenie.


Autor:

Ing. Peter Bóna, externé doktorandské štúdium na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach


Zoznam bibliografických odkazov

[obr.1] [online] Avialable on – URL: https://www.pinterest.com/pin/48765546588473067/

[obr.2] [online] Avialable on – URL: https://de.pinterest.com/pin/413064597049674847/

[obr.3] [online] Avialable on – URL: www.carrepublic.nl/

[obr.4] [online] Avialable on – URL: www.peugeot.co.uk/concept-cars-showroom/fractal/concept-car/

[obr.5] [online] Avialable on – URL: https://de.pinterest.com/pin/304063412325931978/

[obr.6] [online] Avialable on – URL: https://www.sweetpies.sitela/airbus-a380-first-elass.html

[obr.7] [online] Avialable on – URL: www.seatmaestro.es./airplanes-seat-maps/delta-airlines-boeing-b

777-200er/

[obr.8] [online] Avialable on – URL: www.startitup.sk/takto-vyzerat-interier-lietadiel-buducnosti/

[obr.9] [online] Avialable on – URL: www.fermo.sk/bus9.html

[obr.9] [online] Avialable on – URL: www.fermo.sk/bus9.html

[obr.10] [online] Avialable on – URL: www.fermo.sk/bus6.html

[obr.11] [online] Avialable on – URL: https://www.pinterest.com/barenlohana/train-interior/

[obr.12] [online] Avialable on – URL:www.hyperloop-info.sk

 

 

 

 

 

 

 

Share Button