OPTIMALIZÁCIA LODNEJ PREPRAVY AUTOMOBILOV NA SLOVENSKU

OPTIMALIZÁCIA LODNEJ PREPRAVY AUTOMOBILOV NA SLOVENSKU
Zapojenie vodnej dopravy do logistických reťazcov automobiliek v rámci SR nie je nereálne. Potenciál rieky Dunaj po otvorení transeurópskeho spojenia Rýn-Mohan-Dunaj vzrástol a s nim aj intenzita prepravy nákladu po Dunaji. Vybudovaním prieplavu Rýn-Mohan-Dunaj vzniklo riečne prepojenie európskeho kontinentu v smere sever – juh a západ – východ a umožnilo priame spojenie Slovenska s najväčšími svetovými prístavmi v Nemecku, Holandsku a Belgicku. Prostredníctvom týchto ...

100 ROKOV OD OTVORENIA Panamského prieplavu

100 ROKOV OD OTVORENIA Panamského prieplavu
Panamský prieplav ležiaci na území Panamy v Strednej Amerike patrí medzi najdôležitejšie miesta z pohľadu námornej plavby. Skracuje dobu plavby námorných lodí medzi Atlantikom a Tichým oceánom. Pred jeho otvorením v auguste 1914 námorné lode museli oboplávať Ameriku okolo jej najjužnejšieho miesta (Hornov mys). Začali ho stavať Francúzi pod vedením Ferdinanda de Lessepsa v roku ...

KONTAJNERY A PRÍSTAV Rotterdam

KONTAJNERY A PRÍSTAV Rotterdam
Najväčšie európske námorné prístavy Amsterdam, Rotterdam a Antverpy (ARA) ležiace na brehoch Severného mora sú vstupnou bránou pre náklad, ktorý sa prepraví v kontajneroch loďami najmä                   z juhovýchodnej Ázie a Severnej Ameriky. Aj keď je ich prekládková činnosť nižšia v porovnaní s ázijskými prístavmi a ich terminálmi, na obeh kontajnerov používajú najmodernejšie systémy a manipulačnú techniku. Pravidelná preprava ...

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA PRIEPUSTNOSTI V KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA PRIEPUSTNOSTI V KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV
Základnou výrobnou charakteristikou obchodného prístavu je jeho priepustnosť, pod ktorou sa rozumie maximálne množstvo nákladu, ktoré sa preloží prekládkovými zariadeniami prístavu medzi jednotlivými druhmi dopravy za sledované obdobie. Priepustnosť prístavu závisí od technického vybavenia, technológie prekládky a druhu prekladaného nákladu, typu a nosnosti plavidiel, resp. dopravných prostriedkov. [ZÁLEŽÁK, M.: Prístavy] Počas prekládky kontajnerov v kontajnerových ...