PREPRAVA BANÁNOV DO SLOVENSKÝCH OBCHODNÝCH REŤAZCOV

Pod  pojmom exotické alebo tropické ovocie sa rozumie ovocie, ktoré je divo rastúce alebo pestované v tropických a subtropických oblastiach. Hlavným spoločným znakom tohto ovocia je neznášanlivosť na mraz. Slovensko leží v miernej zóne a tak nie je možné tu dopestovať tropické ovocie. Preto musí byť toto ovocie dovážané z tropických a subtropických krajín. Na Slovensko dovážame ovocie tropické ovocie ako banány, pomaranče, mandarínky, figy, mango atď. [3]

V súčasnosti nie je problém kúpiť rôzne druhy tropického ovocia v obchodoch počas celého roka. Ľudia si však neuvedomujú čo všetko je potrebné zabezpečiť počas prepravy aby sa k nám toto ovocie dostalo v nepoškodenom a chutnom stave.

Tropické ovocie sa prepravuje loďami cez more a vo všeobecnosti je zberané polozrelé. Na prepravu sa používajú špeciálne kontajnery, konkrétne sú to chladiarenské kontajnery, v ktorých je možné regulovať teplotu. Priemerná teplota pri ktorej sa prepravuje tropické ovocie sa pohybuje od 8°C do 13° C. [4]

Dovážané ovocie musí byť zdravé, nepoškodené a bez škodcov. Tropické ovocie, ktoré sa dováža do Európy možno rozdeliť do troch tried. Sú to tieto triedy:

 • extra trieda
 • trieda
 • Trieda

V roku 2013 sa na Slovensku spotrebovalo 157 263 t tropického ovocia z čoho 97 057 t boli citrusové plody. V prepočte na jedného obyvateľa je to 29,1 kg tropického ovocia. Najviac sa zjedlo pomarančov, ktorých bolo 8,9 kg, za nimi nasledovali banány s 8,1 kg a mandarínky 4,8 kg. Je zaujímavé, že v prepočte na jedného obyvateľa sa ovocia z mierneho pásma zjedlo len 21, 7 kg. [2]

Banány

Banány, ktoré sa dovážajú na Slovensko sú rozdelené do dvoch skupín a to :

 • ECP – banány z bývalých Európskych kolónii
 • ACP – banány z afrických, karibských a tichomorských štátov (po anglicky African, Caribbean and Pacific Group of States)

Rozdiel medzi týmito skupinami banánov je v tom, že banány z ECP nepodliehajú clu Európskej únie. Do skupiny ECP patria napríklad štáty ako Dominikánska republika, Kamerun, Pobrežie Slonoviny, Ghana. A do skupiny ACP zase napríklad štáty ako Ekvádor, Kolumbia, Panama a Mexiko. Najčastejšími prístavmi v Európe, kde sa dovážajú banány sú prístavy Hamburg, Bremenhaven (oba Nemecko), Rotterdam (Holandsko) alebo Porto Vado (Taliansko). [7]

Na prepravu banánov sa využívajú chladiarenské kontajnery, pretože je potrebné zabezpečiť stálu teplotu počas prepravy. Zvyčajne sa prepravujú pri teplote okolo 13,5 °C. Do jedného chladiarenského kontajnera sa zmestí 24 paliet s rozmerom 80 x 120 cm.

Hlavné zásady pri manipulácií s banánmi:

 1. Banán je veľmi citlivý na mechanické poškodenie napríklad pád kartónu z 30cm výšky môže spôsobiť odretie banánov a následné hnednutie banánov.
 2. Banány sa uchovávajú pri teplote od 11 do 18°C ( optimum 14°C), menšia teplota alebo prievan môžu spôsobiť poškodenie banánov.
 3. V rannom štádiu zrelosti sa banány skladujú v uzatvorenej fólii (mikroklíma), pri dozrievaní sa fólia otvorí aby sa zaistila ventilácia.
 4. Krabice s banánmi nesmú byť fixované ochranou fóliou, pretože musí byť zabezpečená prirodzená ventilácia. [7]

 

Tab. 1 Stupne zrelosti banána

Tab. 1 Stupne zrelosti banána

Obr. 1 Stupne zrelosti banána, zdroj: http://www.sarahkayhoffman.com/

Obr. 1 Stupne zrelosti banána, zdroj: http://www.sarahkayhoffman.com/

Pretože banány sú citlivé na nárazy a tlak, tak krabice a palety musia byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo poškodeniu banánov. Medzery medzi krabicami a paletami musia byť vyplnené, aby sa zabránilo spadnutiu alebo obúchavaniu.

Distribúcia banánov do slovenských obchodných reťazcov

Na Slovensku je množstvo spoločnosti, ktoré dovážajú k nám tropické ovocie. Ja som sa skontaktoval so spoločnosťou HORTIM, ktorá ma pobočku v Bratislave. Tato spoločnosť sa špecializuje na dovoz banánov a ich uskladnenie na dozretie a následný transport do obchodných reťazcov. Počítačom riadené dozrievarne banánov zaručuje najvyššiu kvalitu pre zákazníka v akomkoľvek ročnom období. Firma HORTIM SK s.r.o. preferuje dovoz z 90% bývalej Francúzskej kolónie (Kamerun, Ghana, Pobrežie Slonoviny). Na prepravu z týchto veľkých prístavov na Slovensko je využívaná cestná doprava. V roku 2013 firma HORTIM SK importovala na Slovensko cca 180 kamiónov banánov (200 000 krabíc) čo je cca 3 900 ton ( jedna krabica s banánmi váži cca 19,5 kg). Tieto banány však je nutné nechať dozrieť. Dozrievanie spoločnosť HORTIM SK zabezpečuje vo vlastných dozrievacích skladoch a až potom sa prepravujú do obchodných reťazcov. [7]

Chladiarenské a izolované kontajnery

Chladiarenské a izolované kontajnery sa vyznačujú nízkou teplonosnou hodnotou ich stien. Tropický náklad, ktorý prichádza do Európy musí prejsť cez rôzne teplotné zóny. Počas jeho prepravy sa veľké množstvo vody odparí do vzduchu v kontajneri, ktorý kondenzuje na spodnej strane strechy kontajnera. Tieto výrobky sú rozdelené na chladený a mrazený náklad, v závislosti na teplote počas prepravy. V dnešnej dobe náklad, ktorý vyžaduje chladenie je väčšinou prepravovaný v kontajneroch s integrovanými chladiacimi jednotkami. [1]

Chladiarenské a izolované kontajnery sú väčšinou k dispozícii ako 20 “a 40” kontajnery. Používajú sa s dvoma rôznymi systémami.

Kontajnery s chladiacou jednotkou

Tento typ chladiarenských kontajnerov má integrovanú chladiacu jednotku pre reguláciu teploty vo vnútri kontajnera. Chladiaca jednotka je umiestnená tak, že vonkajšie rozmery kontajnera spĺňajú normy ISO. Prítomnosť integrovanej chladiacej jednotky zapríčiňuje stratu vnútorného objemu.

Počas prepravy loďou musia byť integrované jednotky pripojené k systému palubného napájania. Počet chladiarenských kontajnerov, ktoré môžu byť pripojené závisí od kapacite napájacieho systému lode. Ak je vyššie uvedené kapacita príliš nízka pre chladiarenské kontajnery, ktoré sú prepravované, tak ako agregáty môže byť použité dieselové generátory. Tie musia spĺňať požiadavky ISO. Keď sa kontajnery nachádzajú v termináli, tak sú napojené na napájací systém terminálu.

Vzduch prúdi v kontajnery odspodu nahor. Všeobecne platí, že teplý vzduch sa odvádza z vnútorného priestoru kontajnera, potom sa ochladí v chladiacej jednotky a potom sa vráti späť do kontajnera ako studený vzduchu.

Obr. 2 Prúdenie vzduchu v kontajnery, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

Obr. 2 Prúdenie vzduchu v kontajneri, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

Na zabezpečenie dostatočného prúdenia studeného vzduchu je podlaha z mriežok. Palety tvoria ďalší priestor medzi podlahou kontajnera a nákladom, čím sa vytvoril ďalší priestor na prúdenie vzduchu. Okrem toho sú bočné steny kontajnera vlnité, čo taktiež zabezpečuje dobré prúdenie vzduchu.

Obr. 3 Podlaha v chladiarenskom kontajnery, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

Obr. 3 Podlaha v chladiarenskom kontajnery, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

V hornej časti kontajnera musí byť tiež zaistený dostatočný voľný priestor (minimálne 12 cm) pre prúdenie vzduchu. Maximálna výška naloženia je označená na bočných stenách.

Obr. 4 Značka maximálnej výška naloženia, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

Obr. 4 Značka maximálnej výška naloženia, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

Okrem regulácie teploty integrované jednotky tiež umožňujú riadené výmeny čerstvého vzduchu, napríklad pre odstraňovanie produktov látkovej výmeny, ako je CO2 a etylénu v prípade prepravy ovocia. Teplota v kontajneroch sa neustále meria a displej teploty je pripojený k vonkajšej strane chladiace jednotky tak, že prevádzka jednotky môže byť kontrolovaná kedykoľvek. Chladiace kontajnery môžu byť uložené nad aj pod palubou na lodi. Kontajnery, ktoré sú uložené nad palubou majú tú výhodu, že teplo z odvádzaného vzduchu sa môže ľahšie rozptýliť do atmosféry. Avšak tieto kontajnery sú často vystavené silnému slnečnému žiareniu, čo vedie k zvýšeným požiadavkám na chladiacu kapacitu. [6]

Porthole kontajnery

Kontajnery tohto typu sú často označované nie ako chladiarenské kontajnery, ale ako izolované kontajnery, pretože nemajú integrovanú chladiace jednotku. Neprítomnosť chladiacej jednotky v týchto kontajneroch zabezpečuje väčší vnútorný objem. Vzduch prúdi v kontajnery rovnakým spôsobom, ako v kontajneroch s integrovanými jednotkami. Studený vzduch je vháňaný v jeho dolnej časti a teplý je odvádzaný v hornej časti kontajnera.

Obr. 5 Porthole kontajner, zdroj: http://www.marinetrans.eu/

Obr. 5 Porthole kontajner, zdroj: http://www.marinetrans.eu/

Na protiľahlej čelnej stene od dverí sú tieto kontajnery vybavené otvormi pre prívod a odvod vzduchu. Všeobecne platí, že privádzaný vzduchu je vháňaný do spodného otvoru a je distribuovaný prostredníctvom mriežok v podlahe kontajnera. Následne tento vzduch prechádza cez náklad v kontajnery a je vypúšťaný cez otvor na odvod vzduchu. Tento typ kontajneru takisto vyžaduje dostatočné prúdenie vzduchu. Na tento účel, musia byť zodpovedajúce vzduchové kanály vedené podlahou a stropom a náklad musí byť rozumne zabalený a uložený.

Slabé stránky chladiarenských kontajnerov

Dvere predstavujú slabé miesto pri chladiarenských kontajneroch. Gumové tesnenie dverí pri neodbornej manipulácie môže mať za následok, že zatváranie nie je správne a môže sa tam dostať dažďová voda a podobne. Počas prepravy chladeného tovaru a mrazeného tovaru prísun vody môže viesť k poškodeniu nákladu alebo k tvorbe ľadu v oblasti dverí. Okrem toho chladiaci výkon musí byť zväčšený pre kompenzáciu straty v dôsledku úniku studeného vzduchu.

Dozrievajúci tovar (napr. ovocie, zelenina, rastliny) vyžadujú dodávku určitého množstva čerstvého vzduchu a chladeného vzduchu v závislosti na ich metabolickej aktivite. To obmedzuje metabolické procesy a odvádzajú sa plyny ako je etylén a oxid uhličitý. Musia byť použité vhodné obaly aby zmes chladiaceho vzduchu a čerstvého vzduchu prenikla priamo k tovaru. Čerstvý vzduch je privádzaný cez vzduchové klapky.

Záver

Článok bol zameraná na prepravu tropického ovocia, špeciálne na prepravu banánov. Počas prepravy banánov z tropických oblastí, musia dopravcovia zabezpečiť konštantnú teplotu vzduchu v kontajneri, pretože sa tým spomalí proces zrenia. Izolované kontajnery môžu byť použité na prepravu kontajnerov na kratšie vzdialenosti. Banány, ktoré sa dovážajú do EÚ sa vykladajú vo veľkých námorných prístavoch. V článku bola spomenutá spoločnosť Hortim, ktorá sa špecializuje na prepravu banánov z EÚ prístavov do slovenských obchodných reťazcov. Táto spoločnosť vlastní sklady, kde banány môžu dozrieť a následné sú prepravené do obchodných centier.

Autori

Peter Piala1 a Andrej Dávid2

 • 1Ing. Peter Piala, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • 2doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Literatúra

[1]        STOPFORD, M. Maritime Economics 3rd edition, 2009, 815 s. ISBN 0-203-89174-0

[2]        www 1: Spotreba potravín v SR 2013. Štatistický úrad SR. [online]. [citované 20.06.2015].

Dostupné z: <http://www7.statistics.sk/wps/portal/ext/products/publikacie>

[3]        www 2: Properties of tropical fruits. [online]. [citované 20.06.2015]. Dostupné z:

<http://www.botanical-online.com/english/tropical-fruits.htm>

[4]        www 3: Fresh exotic tropical fruit in the European market. [online]. [citované 20.06.2015]. Dostupné z:<http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-fresh-exotic-tropical-fruit-europe-fresh-fruit-vegetables-2014.pdf>

[5]        www 4: Bannanas – Transport Informations Service. [online]. [citované 20.06.2015]. Dostupné z:

<http://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/obst/banane/banane.htm>

[6]        www 5: Refrigerated and insulated containers – Tranport Informations Service. [online]. [citované 20.06.2015]. Dostupné z: <http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/kuehlcon/kuehlcon.htm>

[7]        Elektronická korešpondencia so spoločnosťou Hortim.

Share Button