K EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV Il. časť

K EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV Il. časť
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti v aplikácii na logistické parky je nevyhnutné pre odôvodnenie potreby logistického parku a posúdenia jeho efektívnosti. Toto hodnotenie by malo byť vypracovávané investorom pre daný logistický park (projekt). Logistickým projektom sa pre tieto účely rozumie výstavba a modernizácia: logistických skladov, distribučných priestorov, polopriemyselných nehnuteľností a dopravnej infraštruktúry v rámci logistického projektu, administratívnych a reprezentačných častí ...

Je možné znížiť produkciu skleníkových plynov?

Je možné znížiť produkciu skleníkových plynov?
Svetové podnebie podlieha zmenám. Vyskytujú sa časté zmeny počasia, teploty, ktoré dosahujú dlhodobé rekordy, tropické búrky, tornáda. Hladina morí sa každoročne zvyšuje v dôsledku topenia sa ľadovcov. Ak sa nespravia potrebné opatrenia, na konci storočia budú hladiny morí vyššie o jeden až dva metre. To spôsobí, že bude zaplavené pomerne rozsiahle pobrežné územie a pod hladinou mora zmiznú ...