MODERNIZÁCIA VYTYČOVANIA PLAVEBNEJ DRÁHY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

MODERNIZÁCIA VYTYČOVANIA PLAVEBNEJ DRÁHY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Abstrakt: Automatický identifikačný systém (AIS) umožňuje prenos informácií medzi plavidlami, plavebnými znakmi a bójami. Vďaka pozemnej infraštruktúre AIS vysielačov sú vysielané a prijímané informácie o polohe plavidiel, o ich dĺžke, šírke, ponore, smere plavby a pod. V súvislosti s rozvojom a modernizáciou vnútrozemských vodných ciest je postupne technológia AIS zavádzaná do jednotlivých navigačných pomôcok, ktoré sú využívané na vytyčovanie plavebnej dráhy a vďaka tomu ...

ANALYSIS OF THE MAIN SPANISH PORTS

ANALYSIS OF THE MAIN SPANISH PORTS
Abstract: Maritime transport in Spain plays an essential role in the economy and international trade of the country. This research provides a detailed overview of the importance of maritime transport in Spain, highlighting its extensive coastline and strategic geographical location as key factors. Spain’s ports are vital for international trade, facilitating the import and export ...

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A ICH VYUŽITEĽNOSŤ VO VODNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Informačné systémy sú fenoménom súčasnej doby a stávajú sa spolu s informačnými technológiami jedným z najdôležitejších ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú napredovanie podnikateľských subjektov na rôznej úrovni (menších, stredne veľkých, ale aj najväčších firiem). Skrz podnikateľských subjektov sa stávajú faktorom rastu a úspechu jednotlivých ekonomík sveta. Vnútrozemská vodná doprava, ako dôležitá súčasť medzinárodných logistických procesov, musí sledovať trendy vývoja ...

K PROBLEMATIKE SPOLOČNEJ HAVÁRIE V NÁMORNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Inštitút spoločnej havárie v zmysle ustanovení námorného práva ako úmyselné a účelné spôsobenie škody s cieľom zabrániť škodám väčším. Vývoj kodifikácie spoločnej havárie, jej základné princípy a dôsledky z nich vyplývajúce pre všetky zúčastnené subjekty v procese prepravy nákladu po mori a vnútrozemskej vodnej ceste. Kľúčové slová: spoločná havária, dispašné konanie, dispašér JEL: L91 GENERAL AVERAGE IN MARITIME TRANSPORT Abstract:  The ...

PRIEMYSEL SUPERJACHTINGU

PRIEMYSEL SUPERJACHTINGU
Abstrakt: Superjachting je špecifickým odvetvím synergicky spájajúcim dopravu, strojárenstvo, turizmus, hotelierstvo, finančné a iné jemu vlastné služby. Predmetom článku je okrem definície pojmov a opisu jednotlivých zložiek odvetvia aj oboznámenie sa s ich osobitosťami v porovnaní s obchodným loďstvom. Ďalším cieľom je predstavenie konštrukcie a stavby lodí taktiež opis vplyvov jácht na prostredie, regióny, zamestnanosť ...

Dopad šírenia choroby COVID-19 na námornú dopravu

Dopad šírenia choroby COVID-19 na námornú dopravu
Abstrakt: Koncom roka 2019 prepukla v čínskom meste Wuchan nákaza, ktorá postupne zmenila celý svet. Z jedného mesta na brehu rieky Jang-c,-tiang sa nový, zatiaľ nepoznaný vírus, na ktorý v súčasnosti ľudstvo hľadá účinný liek a vakcínu, rozšíril do celého sveta. Jednotlivé krajiny v snahe zamedziť šíreniu tohto vírusu, prijímali a stále prijímajú opatrenia, ktoré majú zásadný vplyv na mnohé sektory ...

NÁVRH PREPRAVY KONTAJNEROV MEDZI SEVERNOU AMERIKOU A EURÓPOU

NÁVRH PREPRAVY KONTAJNEROV MEDZI SEVERNOU AMERIKOU A EURÓPOU
Abstrakt: S ohľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu v oblasti námornej dopravy medzi Severnou Amerikou a Európou, musíme brať osobitý ohľad na súčasné technické vybavenie a technológiu prekládky v prístavoch, cez ktoré tento obchod prebieha. Zmeny rovnako prebiehajú aj v množstve prepravených kontajnerov. Preto je potrebné aby mali zasielatelia a dopravcovia informácie aj o odhade budúceho vývoja prepravy kontajnerov medzi danými geografickými ...

OBEHOVÉ SYSTÉMY KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOV PRÍSTAVU HAMBURG

OBEHOVÉ SYSTÉMY KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOV PRÍSTAVU HAMBURG
Abstrakt: Prístav Hamburg je najväčší nemecký námorný prístav ležiaci na brehoch rieky Labe, 115 kilometrov od jej ústia do Severného mora. V rámci prekládky kontajnerov je na treťom mieste medzi európskymi prístavmi za holandským Rotterdamom a belgickými Antverpami. Hamburg patril medzi prvé európske prístavy, ktoré začali prekladať kontajnery koncom šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Kým v roku ...

VÝVOJ PREKLÁDKY NÁKLADU V ŠPANIELSKÝCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOCH

VÝVOJ PREKLÁDKY NÁKLADU V ŠPANIELSKÝCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOCH
Abstrakt: Španielsko patrí medzi krajiny Európskej únie, kde námorná doprava hrá dôležitú úlohu v dopravnej sústave štátu v prepravách nákladu. V rámci Európy španielske námorné prístavy majú druhý najväčší podiel v prekládke nákladu po holandských prístavoch. Prístavy, ktorých je v Španielsku až štyridsať šesť a sú vo vlastníctve štátu, možno rozdeliť do dvoch skupín (podľa pobrežia, kde ležia). V roku 2018 prístavy ...

MOŽNOSTI PREPRAVY NÁKLADU MEDZI ÁZIOU A EURÓPOU CEZ SEVERNÚ MORSKÚ CESTU

MOŽNOSTI PREPRAVY NÁKLADU MEDZI ÁZIOU A EURÓPOU CEZ SEVERNÚ MORSKÚ CESTU
Abstrakt: Väčšina spotrebného ázijského tovaru sa prepravuje do Európy námornými loďami po starej obchodnej ceste, ktorá  vedie cez severný Tichý oceán, Juhočínske more, Malajskú úžinu, Indický oceán, úžinu Báb-el-Mandeb, Suezský priplav, Stredozemné more a Severný Atlantik. Za ostatné obdobie táto cesta má niekoľko nevýhod ako kanálové poplatky cez preplávanie Suezského prieplavu, zdržania pri plavbe týmto prieplavom ...