VOZIDLOVÝ PARK NA ALTERNATÍVNE PALIVÁ

VOZIDLOVÝ PARK NA ALTERNATÍVNE PALIVÁ
Abstrakt: Klimatická kríza je v súčasnosti veľmi často rozoberanou témou na európskom fóre. K negatívnemu vplyvu na životné prostredie prispieva aj sektor dopravy a najviac cestná doprava. Preto je potrebné zavádzať ekologickejšie alternatívne druhy pohonov ako vodík, elektrické vozidlá, LNG, CNG alebo LPG. Na problematiku emisií je však nutné sa pozerať komplexne za celý životný ...

NEHODOVOSŤ V CYKLISTICKEJ DOPRAVE A V SYSTÉME BIKESHARING ZA SLEDOVANÉ OBDOBIE

NEHODOVOSŤ V CYKLISTICKEJ DOPRAVE A V SYSTÉME BIKESHARING ZA SLEDOVANÉ OBDOBIE
Abstrakt: K nehodám v cyklistickej doprave  prichádza najčastejšie po zlyhaní ľudského faktora, nesprávnom odhadnutí situácie a nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky. S prejavmi nedisciplinovanosti účastníkov cestnej premávky  sa stretávame každý deň. Nerešpektujú dopravné značky, sú neohľaduplní. Vidieť to aj na jednotlivých štatistikách nehodovosti cyklistov, ktoré sú spracované v nasledujúcom príspevku. Cieľom príspevku je komplexná analýza súčasného stavu a vývoj  ...

POROVNANIE SYSTÉMOV ZDIEĽANÝCH BICYKLOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA STANOVÍŠŤ BIKESHARINGU V MESTE NITRA

POROVNANIE SYSTÉMOV ZDIEĽANÝCH BICYKLOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA STANOVÍŠŤ BIKESHARINGU V MESTE NITRA
Abstrakt: V zahraničí veľmi obľúbená služba zdieľaných bicyklov je čoraz populárnejšia aj v mestách Slovenskej republiky. Momentálne je plnohodnotne prevádzkovaná v šiestich slovenských mestách, prevádzkové podmienky sa však navzájom odlišujú, a to poplatkami za registráciu do systému, za vypožičanie bicykla, ale aj spôsobom požičiavania a vrátenia bicyklov na stanovištia. Cieľom príspevku je tak vzájomne porovnať ...