STRATÉGIA RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 2030

STRATÉGIA RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 2030
Abstrakt: Tento článok skúma historický vývoj a súčasnú zložitosť riadenia letovej prevádzky, objasňuje úlohu technológie, regulácie a strategického plánovania. Článok mapuje začiatok riadenia letovej prevádzky od vizuálnej navigácie až po zavedenie radarových systémov a zdôrazňuje komplexný dizajn systému riadenia letovej prevádzky a výzvy, ktoré predstavujú exogénne a endogénne faktory. V článku sa nachádza podrobná analýza, pomocou ...

MONITOROVANIE VIBRÁCIÍ AKO NÁSTROJ NA SLEDOVANIE A HODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU KONŠTRUKČNÝCH CELKOV LIETADLA

Abstrakt: Životný cyklus lietadla pozostáva z fáz návrhu, výroby, prevádzky a vyradenia z prevádzky. Hlavný dôraz kladú letecké spoločnosti na proces údržby počas prevádzkovej fázy lietadla, keďže náklady na údržbu predstavujú obrovský podiel z celkových nákladov leteckých spoločností. Údržba leteckej techniky ma rôzne formy a stratégie, ktoré sú v posledných rokoch predmetom neustáleho zlepšovania. Systém ...

Využitie počítačových simulácií aplikácie synchronizovanej skupiny UAV v dopravných procesoch

Abstrakt: Vo svete technologického pokroku, ktorý predstavuje exponenciálny trend, je prirodzenosťou spájanie rôznych oblastí za účelom zvýšenia ich efektívnosti v praxi. Počítačové simulácie a výpočtová technika poskytuje vo všeobecnosti obrovskú úsporu času prostredníctvom simulácie scenárov, ktoré nie je potrebné experimentálne a opakovane prevádzať za účelom optimalizácie procesov. Práve využitie IT technológií predstavuje inovatívny prístup v optimalizácií prevádzky bezpilotných ...